Thepmitrsuksa School Gallery

Home / กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร / การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๐ [3]