Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / ผลการแข่งขัน จินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ 100 ปี การศึกษาเอกชน [3]

ผลการแข่งขัน จินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ 100 ปี การศึกษาเอกชน ณ หอประชุมอุบลรัตน์ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคอ๊อฟ) โรงเรียนเทพมิตรศึกษา คว้ามา 17 รางวัล ประกอบด้วย. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คว้า 2 รางวัล - เด็กหญิงทักษภรณ์ เป้าอินทร์ - เด็กหญิงพิมพ์นิภา ศิริฤกษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คว้า 3 รางวัล - เด็กหญิงชลรดา รัตน์เกล้า - เด็กหญิงธัญสิริ ชนะแก้ว - เด็กชายคุณกร พรหมจันทร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คว้า 6 รางวัล - เด็กหญิงวิสสุตา กวมทรัพย์ - เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรศรี - เด็กหญิงปุณยาพร ช่วยทอง - เด็กหญิงจิตรกัญญา จิตราภิรมย์ - เด็กหญิงปวริศา เกิดมุสิก - เด็กชายจิระพงศ์ ยมจินดา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คว้า 6 รางวัล - เด็กชายอดิเทพ ใสสุวรรณ - เด็กชายดลฉัตร อภิบวรรัตน์กุล - เด็กชายโชตินันท์ พัฒน์ชนะ - เด็กหญิงปภัสสร จงจิตต์ - เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีโชติ - เด็กชายศักยากร ศรีภักดี ขอขอบคุณคุณครูผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยกันฝึกฝนเด็กๆ จนประสบความสำเร็จคะ