Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ ในงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ 100 ปี การศึกษาเอกชน.. [7]

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ ในงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ณ หอประชุมอุบลรัตน์ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (COOP) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี