Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวกีฬาเทพมิตรศึกษา / กีฬาซอฟท์บอล [13]

การแข่งขันทักษะการตีลูก กีฬาซอฟท์บอล (ประเภทตีไกล ชาย)วันนี้สนุกกันใหญ่ ระดับ ม.6 ใกล้จะจบกันแล้วก็ขอให้มีความสุขกับกิจกรรมที่เหลืออยู่นะครับ...⚾⚾⚾⚾⚾⚾⚾⚾