Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง รายการ“ไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2018” [11]

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง รายการ“ไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2018” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ จังหวัดบึงกาฬ