Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2558 / การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์2015 ระดับประเทศ [5]

จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีทีมเข้าแข่งขันแต่ละรุ่นจำนวน 27 ทีม มีผลการแข่งขันดังนี้ * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ชิงแชมป์โลก ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 1. นายภัทรพล ชูณรงค์ 2. นายวรปรัชญ์ จันทร์ปาน 3. นายชิษณุพล เฉลิมฉัตรรัศมี * รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ทำคะแนนได้ลำดับที่ 14 1. เด็กชายกิตติภูมิ พิพัฒน์พงศ์นยนา 2. เด็กชายนันทวัฒน์ อานาม 3. เด็กชายเพชร เทือกสุบรรณ * รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ทำคะแนนได้ลำดับที่ 20 1. นายเจตนิพัทธ์ ตันเกียรติพงัน 2. นายธีรนันท์ มีชูสาร86 3. นายภูริภัค ธรรมบำรุง * รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ทำคะแนนได้ลำดับที่ 21 1. นายเกียรตินันท์ คำลือ 2. นายปณัยกร อาปตาคม คุณครูมี่ปรึกษา : คุณครูพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุล คุณครูณัฎฐ์รียา พรหมคีรี คุณครูไพสิฐ สายอุบล