Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / แข่งขันจินตคณิต ชิงแชมป์ระดับสายชั้น ครั้งที่ 1 [37]

การแข่งขันจินตคณิต คิดเลขเร็ว ชิงแชมป์ระดับสายชั้น ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2561 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าแข่งขันจินตคณิตคิดเลขเร็ว ชิงแชมป์ระดับสายชั้น ครั้งที่ 1 จัดโดยโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ Brain Balancing เป็นสนามทดสอบแรก เพื่อหาตัวแทนนักเรียนคนเก่งไปเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป