Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 [13]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" คำขวัญวันเด็ก 2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันที่ 12 มกราคม 2561 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาลโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยในช่วงเช้า บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา อ่านสาส์นวันเด็กจากท่านนายกฯ และให้โอวาทกับเด็กๆ ช่วงบ่ายมีกิจกรรม แจกของขวัญให้กับเด็กๆที่ทำความดี และนักเรียนร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับวันเด็ก