Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559 / Doraemon Singing & Dancing Contest [1]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดรายการ Doraemon Singing & Dancing Contest 2015 ชิงชนะเลิศระดับประเทศ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต นนทบุรี ได้แก่ 1. เด็กหญิงปัณณพร ปลีโรย 2. เด็กหญิงปภัสรา ไกรวงศ์ 3. เด็กหญิงพรทิพา แซ่ลิ้ม 4. เด็กหญิงกัญญ์วรา ยศเมฆ 5. เด็กหญิงกีรตา เดี่ยววานิช 6. เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์มาก 7. เด็กหญิงสุพรรษา แต่งตั้ง และคุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูขนิษฐา พูนพิพัฒน์ และ คุณครูวาสนา ม่วงทอง