Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวกีฬาเทพมิตรศึกษา / กีฬาบาสเก็ตบอล / มหกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2560 [8]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น อายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ประเภท บาสเก็ตบอล มหกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-11 ธันวาคม 2560 ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี