Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / ได้รับรางวัล "โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 [7]

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นายบุนยธร สุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล "โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ