Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมค่ายยุวธรรมทูต สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี [114]

กิจกรรมเข้าค่ายยุวธรรมทูต สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 9 -12 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์ธานี โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมเข้าค่าย ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถม4 ถึง มัธยมศึกษา3 จำนวน 32 คน