Thepmitrsuksa School Gallery

Home / กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร / 20 ต.ค 2560 นฝ.นศท.มทบ.45 จัดพิธีบรรพชาสามเณร นศท. จำนวน 269 นาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [5]

20 ต.ค 2560 นฝ.นศท.มทบ.45 จัดพิธีบรรพชาสามเณร นศท. จำนวน 269 นาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 เป็นประธาน ณ วัดโพธาวาส อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี