Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / โครงการ ๙ ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ [13]

โครงการ ๙ ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุกศแด่พ่อของแผ่นดิน ตามโครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา