Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / การแข่งขันกีฬา-กรีฑา Thepmitrsuksa Sports Days 2017 [128]

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา Thepmitrsuksa Sports Days 2017 จบไปแล้วกับการแข่งขันกีฬา-กรีฑา Thepmitrsuksa Sports Days 2017 ระหว่างวันที่ 28สิงหาคม - 5 กันยายน โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ได้รับเกียรติจากนายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน รวมถึงร่วมชมความสวยงามของขบวนพาเหรด และการแสดงเปิดสนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ด้านความเป็นผู้นำ รวมไปถึงความมีน้ำใจ รัก และสามัคคี ที่ทำให้เกิดความสวยงาม สีสัน และความสนุกสนานในกิจกรรมครั้งนี้