Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / การแข่งขันกีฬาภายใน Thepmitrsuksa Sports Days 2560 / วันนี้ขอประมวลภาพความสนุกสนานจากการแข่งขันกีฬาภายใน Thepmitrsuksa Sports Days ของน้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ทำการแข่งขันวันนี้เป็นวันแรกค่ะ [23]