Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560 / พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 2 [2]

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ครั้งที่ 2 ณ อิมแพคเมืองทองธานี