Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560 / ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ภาคใต้ 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 [10]

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ภาคใต้ 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รุ่น 19 ปี (มัธยมปลาย) รางวัลอันดับ 2 รุ่น 15 ปี (มัธยมต้น) รางวัลอันดับ 3 รุ่น 12 ปี (ประถม) รางวัลชมเชย รุ่น 12 ปี (ประถม) และผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ WRO2017 ชิงแชมป์ประเทศไทย และทีมชนะเลิศรุ่น 19 ปี เข้าร่วมแข่งขัน champ of the champ ในวันที่ 8-10 กันยายน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต