Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวกีฬาเทพมิตรศึกษา / กีฬาฟุตบอล และฟุตซอล / ฟุตซอลไมโล 2017 รอบประเทศ รุ่น 13-15 ปี [10]

ฟุตซอลไมโล 2017 รอบประเทศ รุ่น 13-15 ปี /รอบ 16 ทีม เทพมิตรศึกษา 2:1 บ้านท่าศาลาใหม่ จ.นาราธิวาส /รอบ 8 ทีม เทพมิตรศึกษา 1:3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ