Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนักเรียนทุกห้องเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ [13]

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 65 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก นายชนก ณ วาโย ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษเป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมแสดงความจงรักภักดี หลังจากเสร็จพิธี นักเรียนทุกห้องเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ในห้องเรียนของตนเองและมีนักเรียนตัวแทนมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ทำความสะอาด บริเวณหน้าโรงเรียน ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โดยการควบคุมดูแลของครูประจำชั้นและครูประจำวิชา