Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค และทุนการศึกษาจากยามาฮ่า [7]

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค และทุนการศึกษาจากยามาฮ่า วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัทพลพัฒน์ มอเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค มอบหมวกกันน็อค จำนวน 50 ใบ และมอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทพมิตรศึกษา อีกทั้งจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ใต้อาคารฟรีเยรีโอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา