Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธเมืองคนดี [21]

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธเมืองคนดี เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน และสำนักสงฆ์นิคามธรรมวาส ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี