Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา [30]

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยกิจกรรมครั้งนี้ พระอาจารย์ได้ให้เทศนา เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน แก่คณะครูนักเรียน และตัวแทนคณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำเทียนพรรษา เงินทำบุญ เครื่องสังฆทาน ไปถวาย ณ วัดบางขยาราม ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี