Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ [60]

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารงานจิตาภิบาล ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "รำลึกครูกวีสี่แผ่นดิน" และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงรำมโนราห์ กิจกรรมขับเสภา รวมถึงการจัดบูธนิทรรศการ อาหารคาวหนาว โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประกวดการวาดภาพระบายสี และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของนักเรียน