Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 [7]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนเข้าใหม่ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อแนะนำ พบปะพูดคุย กับผู้อำนวยการบาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ และคุณครูประจำชั้น รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา