Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560 / โอลิมปิคชีววิทยา ครั้งที่ 14 [9]

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 14 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ เซี่ยงฉิน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค ภาคใต้ จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่14 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2560 จัดโดยศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย