Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / ประกวดร้องเพลงสืบศิลป์ภาษาถิ่น [2]

รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงสืบศิลป์ภาษาถิ่น ขอแสดงความยินดีกับน้องซีซี เด็กหญิงพิชาพร สถิตพรบรรพตนักเรียนชั้น ม.1/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง สืบศิลป์ภาษาถิ่นผ่านบทเพลง ในวันอนุรักษ์มรดกไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี