Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / นักเรียนผลการเรียนดีเด่น ปี59 [14]

นักเรียนผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ย 4.00 ในปีการศึกษา 2559