Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี [13]

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี วันที่ 24 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคลากร ร่วมกับวิภาวดีการแพทย์และสุขภาพ จำกัด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ณ ห้องสมุดประถมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา