Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี [13]

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี วันที่ 24 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคลากร ร่วมกับวิภาวดีการแพทย์และสุขภาพ จำกัด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ณ ห้องสมุดประถมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา