Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / มอบข้าวสารเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาค้อ และโรงเรียนบ้านหนองจอก [2]

มอบข้าวสารเพื่อโครงการอาหารกลางวัน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ ด.ต.สัมพันธ์ มาศกสิน สายตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลท่าสะท้อน มอบข้าวสารเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาค้อ และโรงเรียนบ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา เพื่อเป็นสวัสดิการโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนต่อไป