Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / มอบของให้ผู้สูงอายุ [4]

มอบเครื่องอุปโภคให้กับผู้สูงอายุบ้านน้ำแดง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 มูลนิธิคาทอลิค โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ส่งมอบเครื่องอุปโภค ถุงยังชีพ ให้กับนิคมฯพระแสง และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อนำไปบริจาคต่อให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่บ้านน้ำแดง ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จำนวน 46 ราย