Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.กาญจนดิษฐ์ [8]

ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ วันที่ 10 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา นำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หมู่บ้านคำสน และณ หมู่บ้านท่าเฟือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี