Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ [9]

ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี นำข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเริ่มเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการ บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ ผู้จัดการ ซิสเตอร์พวงผกา ราชธน ตัวแทนครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และตัวแทนมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ได้ไปมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ตำบลคลองสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี จะนำสิ่งของต่างๆไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป