Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / มอบความสุขให้โรงเรียนต่างๆ [35]

กิจกรรมคริสต์มาสแบ่งปันความสุขให้น้อง กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมคริสต์มาสแบ่งปันความสุขให้น้อง โดยตัวแทนคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา นำอุปกรณ์การเรียน กีฬา และสิ่งของจำเป็นไปแบ่งปัน เพื่อมอบความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส 2016 และเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี ให้กับโรงเรียนปากดอนสัก โรงเรียนวัดนอก โรงเรียนชุมชนวัดสุทธิชลาราม โรงเรียนนทีวัฒนาราม โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนวัดชลคราม โรงเรียนบ้านน้ำฉา โรงเรียนวัดประสพ โรงเรียนวัดพ่วง โรงเรียนบ้านกงตาก โรงเรียนศิลางาม โรงเรียนบ้านท่าเพชร โรงเรียนวัดบุญบันเทิง โรงเรียนนทีคมเขต โรงเรียนบ้านควรยูง โรงเรียนบ้านสุชน โรงเรียนวัดแหลมทอง และโรงเรียนบ้านสันติสุข ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา