Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / ชมรมคนรักในหลวง จัดกิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ [7]

กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ โดยชมนมคนรักในหลวง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง “ทำอย่างในหลวง” ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายชุมพล สุขใส นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานกล่าวเปิดการประกวด ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา