Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม [4]

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เข้ามาจัดทำกิจกรรมตามโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เพื่อรับสมัครนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของเยาวชนและครอบครัว และเผบแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดครั้งแรกของเมืองไทย ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์เรียลิตี้ และเรียลลิตี้เอสดี