Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / กิจกรรมบริจาคโลหิต 2559 [6]

กิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา กลุ่มงานอนามัย ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ปกครอง ครู นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา