Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [8]

พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 14 พฤศิกายน 2559 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารฟรีเยรีโอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา