Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559 / การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ [1]

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ เด็กชายกวนอู ภู่ศิริวัฒน์ และเด็กหญิงคีมมิรา เพ็ชรบุรี ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท QUIZ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรปกติ จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 23 ( English contest) ที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช