Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / กิจกรรมวันสันติภาพสากล 2559 [40]

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที วันที่ 21 กันยายน 2559 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้รับเลือกจากมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ให้เป็นโรงเรียนที่จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากลขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ให้เกียรติ เป็นประธานพร้อมทั้งอ่านสารสันติภาพของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ชมการกล่าวสุนทรพจน์จากตัวแทนนักเรียน และให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแต่งกลอน วาดภาพ และเขียนเรียงความวันสันติภาพ ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี