Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559 / คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอแสดงความยินดี และชื่นชม ตัวแทนนักเรียน และคณะครูที่ปรึกษา ที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย WRO 2016 ณ จังหวัดขอนแก่น [7]

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอแสดงความยินดี และชื่นชม ตัวแทนนักเรียน และคณะครูที่ปรึกษา ที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย WRO 2016 ณ จังหวัดขอนแก่น"ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จากการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบ champ of the champ และได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดีย"