Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2559 / มอบรางวัลฐานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ฐานที่ 3 (ภาพวาด รหัส สัญลักษณ์) จัดโดยครูเอ และTeacher New [4]