Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2559 / มอบรางวัลฐานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ฐานที่ 6 (โทรศัพท์) จัดโดยครูลิ้ม และครูอิ๋ว [4]