Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / ชื่นชมคนดีเทพมิตรศึกษา [2]

ชื่นชมคนดีเทพมิตรศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 บาทหลวงทรงราชย์ ศรีหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความชื่นชม ยกย่อง การทำความดีใน "ด้านความซื่อสัตย์"ให้กับเด็กชายบุริศร์ สมเกียรติกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่เก็บ "สร้อยข้อมือทองคำหนัก 3 บาท" ได้ภายในโรงเรียน และนำส่งคืนให้กับผู้ปกครอง (เจ้าของ) และจากการทำความดีที่น่าชื่นชมนั้นผู้ปครองเจ้าของสร้อยได้มอบรางวัลสำหรับการทำความดีในครั้งนี้อีกด้วย