Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / กิจกรรมบริจาคโลหิต 2559 [5]

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ปกครอง ครู นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา