Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / อบรมเชิงปฎิบัติการ ประกวดมารยาทไทย [10]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดมารยาทไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การประกวดมารยาทไทย ขึ้น โดยมีท่านวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมาอบรม และฝึกปฎิบัติให้กับตัวแทนนักเรียนที่จะเข้าประกวดมารยาทไทย ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา