Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / สัปดาห์วิทยาศาสตร์ [11]

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์" "เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งวัตกรรม" วันที่ 16 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศตร์ให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมชมการแสดง Science Show จากนักเรียน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะการประกวดภาพวันวิทยาศาสตร์ไทย ณ อาคารฟรีเยรีโอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา