Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 [25]

... อศิรวาท " แม่ของแผ่นดิน" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 12 สิงหามหาราชินี... เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นโดยได้รับเกียรติจากคุณแม่ปนัดดา ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (ประธานระดับประถมศึกษา) คุณแม่อริญรดา สันมุณี (ประธานระดับมัธยมศึกษา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ให้เกียรติมาร่วมพิธีกิจกรรมวันแม่ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแด่ตัวแทนคุณแม่ของนักเรียน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ อาคารฟรีเยรีโอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา