Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / กิจกรรมกีฬา-กรีฑาสี 2559 [76]

มหกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ประจำปี 2559 ขึ้น ภายใต้ชื่อ "มหกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี" โดยได้รับเกียติจาก นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี