Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / การแข่งขันฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติ [56]

การแข่งขันฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสร็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมทั้งร่วมแข่งขันฟุตซอลคู่เปิดสนาม ระหว่างโรงเรียนเทพมิตรศึกษากับเทศบาลเมืองนครรสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา